Ο Ναξιακός λαός, εις την ρεμούλα και την ασυδοσία των πολιτικών έδωσε τον σοφό και επιγραμματικό τίτλο: ΓΟΥΡΝΑ. Οι διαιτώμενοι εις ταύτην με την παμφάγον λαιμαργίαν των γνωστών τετραπόδων, επέδειξαν πλήρη περιφρόνησιν και εξοργιστικήν αναλγησίαν προς τον πεινώντα λαόν, τον οποίον μετά μανίας ελεηλάτησαν...”

Νικηφόρος Μανδηλαράς,